Človek nemôže plne vidieť seba samého mimo ľudstva, práve tak ako nemôže plne vidieť človečenstvo mimo život a život mimo vesmír.